GV mầm non được bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng/năm

Hoạt động này nằm trong Kế hoạch đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non giai đoạn 2006 - 2010 mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

Nội dung chính của kế hoạch là bồi dưỡng giáo viên mầm non về lý luận chính trị, tư tưởng, cập nhật đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn; bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ; bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Căn cứ vào nhu cầu của giáo viên và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, các địa phương được giao chủ động xây dựng và đề xuất nội dung bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Dự kiến mỗi năm học, các giáo viên sẽ được bồi dưỡng trung bình một tháng với các hoạt động: nghe báo cáo, tự nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch.

Thời gian tự học của mỗi cá nhân được tính vào thời gian bồi dưỡng nếu mỗi giáo viên được tham dự các lớp bồi dưỡng tập trung do địa phương chỉ đạo. Giáo viên được quyền lựa chọn các nội dung cần thiết cho mình để tự bồi dưỡng.

Trong trường hợp giáo viên đi học dài hạn, học để đạt trình độ chuẩn hoặc trên chuẩn thì được miễn phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của năm đó.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các kỹ năng để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

Dũng Tú

Scroll